Har du en innovativ som du hade velat testa men vet inte hur du ska lösa finansieringen? I vår Finansieringskarta lyfter vi flera olika potentiella finansieringsmöjligheter men kanske kan också EIP-Agris innovationsprojekt vara ett alternativ! Den 22 augusti samt den 30 oktober i höst är de två olika slutdatumen för att skicka in sin ansökan.

Behöver du inspiration och uppslag finns alla tidigare godkända EIP-projekt beskrivna i denna databas. Det är en diger lista inom många olika spännande områden – exempelvis beslutsledning, stängselövervakning, energiförsörjning, vägning av grisar, spannmålstorkning och matinnovationer. De har också ett innovationsråd som kan stötta dig med din ansökan. Läs mer om det här hos Landsbygdsnätverket.