Den 14 december syns Innovationscenter för landsbygden i Dagens Industri, i en bilaga om innovation. Införandet är ett led i vårt utåtriktade arbete för att göra Innovationscenter för landsbygden känt, både i vår egen region och i Sverige i stort. Vi vill helt enkelt visa hur innovativ landsbygden kan vara och dessutom sträcka ut en hand till andra kommuner att ta del av vårt arbete.

Vår modell och arbetssätt är generellt nog för att vara skalbart och kunna användas av andra kommuner med liknande möjligheter och utmaningar. Vår modell går ut på att bygga lokalt, koppla regionalt och samverka nationellt. Genom att tydliggöra särarten i innovation och tillväxt på landsbygden vill vi skapa en innovativ miljö som fångar upp och stödjer innovativa personer.

I införandet presenteras tre case som varit framgångsrika. Alaa Heinsvig med Kasagul och Soda Easy fick hjälp med att ta fram en prototyp. Yvonne Belfrage med Concoct Fabrique byggde upp ett återförsäljarnätverk och Joakim Westesson på V-Teknik Eletronik som utvärderade hela företagets affärsgrund.

De passar alla tre bra in i Innovationscentrets främsta målgrupp som är etablerade företag som vill utveckla innovationer, men värt att påpeka är, att vi stödjer innovation i alla dess former. Vi stödjer innovation som gör etablerade företag framgångsrika, innovation som gör att företag knoppas av från sina moderföretag och innovation som leder till helt nya företag, start ups.

Vi menar att det finns mycket kreativ kraft på landsbygden, men att traditionella stödsystem, som ofta finns i storstan, inte har några vägar vidare för landsbygdsinnovatörer. I storstäder utvecklas innovationer ofta i samarbete med kunder, leverantörer, partners eller konkurrenter med högskolor och andra stödfunktioner från samhället vid sin sida.

Utdrag ur tidningen

Vi arbetar på två håll. Vi på Innovationscentret slussar entreprenörer vidare till andra aktörer, ofta regionalt, som kan ge stöd. Det ingår som en naturlig del i vår modell.

Men vi vet också att det kan finnas aktörer, både regionalt och nationellt, som kan vara intresserade av våra landsbygdsinnovatörer – och för dem ska Innovationscentret vara naturlig mötesplats. Kontakta oss gärna.

Innovatörer i Skåne

Helena Kurki, Innovationscenter för landsbygden, Alaa Heinsvig, Kasagul & Soda Easy, Joakim Westesson, V-teknik Electronik AB, Yvonne Belfrage, Concoct Fabrique och Rikard Hansson, Innovationscenter träffas på Österlens Matmarknad i Tomelilla.