I vintras presenterade vi slutresultatet av den nationella kartläggning som vi varit med och arbetat med tillsammans med i projektet Gröna Kluster på uppdrag av Landsbygdsnätverket tillsammans med Agro Örebro. Nu är det dags att dela med oss av nästa steg för kartan över livsmedelsinnovation, nämligen en möjlighet till fördjupning om de olika anläggningarna samt möjligheten att lägga till fler.

− En ofta saknad och nödvändig del inom livsmedelsinnovation är att kunna använda sig av testbäddar och provproduktion och tidigare har kunskaperna om var olika test- och demoanläggningar finns i Sverige saknats, säger Helena Kurki från Innovationscenter för landsbygden.

Läs mer: Livsmedelsinnovation sätts på kartan

Kartan över livsmedelsinnovation

Här kan du hitta – och läsa mer om – vilka olika test- och demoanläggningar som finns och vilka inriktningar och möjligheter de har!

<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1jcBpin5BRvs7SmisXeWshinIBPsAIHk&ehbc=2E312F" width="640" height="480"></iframe>