Innovativ landsbygd – där idéer blir till verklighet

Landsbygden har år efter år haft lägre utveckling på innovation och tillväxt. Det vill vi ändra på!

Vi satsar på landsbygdens egen växtkraft

I storstäder utvecklas innovationer ofta i samarbete med kunder, leverantörer, partners eller konkurrenter med högskolor och andra stödfunktioner från samhället vid sin sida.

För att entreprenörer som bor och verkar på landsbygden ska ha samma möjligheter satsar Simrishamns kommun, Sjöbo kommun, Tomelilla kommun och Ystad kommunInnovationscenter för landsbygden.

Vår satsning ger företag på landsbygden egen växtkraft.

Innovation ger tillväxt

Innovation kan vara mycket. Det kan vara kreativa idéer som utvecklas till nya produkter och tjänster. Det kan också vara tankar om nya innovativa arbetssätt, om att knyta till sig oväntade partners eller att hitta nya, intressanta och livgivande samarbeten.

Vi stödjer innovation i alla dess former – innovation som gör etablerade företag framgångsrika, innovation som gör att företag knoppas av från sina moderföretag och innovation som leder till helt nya företag, start ups.

Resultatet är tillväxt på landsbygden genom innovation.

Näringslivet som motor

Näringslivet på landsbygden kan vara den motor och drivande part som behövs för att säkra tillväxten i kommunerna. Det finns stor potential för ökad innovation men utvecklingskraften behöver ofta hjälp för att komma igång.

Vi ställde frågan till dagens företagare hur de ser på sin framtida tillväxt. Svaren var att deras tillväxt kommer att komma från lika delar befintlig kärnverksamhet – och framtida innovationer. Det visar att traditionella utvecklingsfrågor går hand i hand med innovation.

Idag finns landsbygdens entreprenörer inom lantbruk, småskalig industri, hantverk, småskalig livsmedelsproduktion och besöksnäring för att nämna några branscher.

Brobyggande stad & land

Med upparbetade kontaktytor och förtroende hos lokala företagare arbetar vi både inom kommunerna i Sydöstra Skåne såväl som tillsammans med regionens innovationsaktörer. Vårt mål är att bjuda in och bidra till en gemensam utveckling från två håll – från land till stad såväl som från stad till land. Vi ser en stor potential i ökat nytänkande och höjd innovationsgrad.

Lokalt innovationsstöd inspirerar innovativa individer att bo kvar och verka i kommunen.
Etablerade landsbygdsinnovatörer och entreprenörer är inte alltid flyttbara, och ibland dör idéer, som skulle kunna bli innovationer, redan på idéstadiet. Med våra stödjande innovationsstrukturer kan entreprenörerna utveckla sina idéer där de bor och verkar.

Vår egenutvecklade modell för innovation på landsbygden

1 - Stärka, stödja och slussa

Vi möter, lyssnar av och skapar oss en bild av våra lokala entreprenörers och företagares behov. Vår första kontakt resulterar ofta i att vi slussar vidare till andra stödinstanser i eller utanför Sydöstra Skåne.

2 – Stimulera idéskapande

Vi fokuserar på allt från att systematiskt och proaktivt stimulera idéskapande till att fånga upp idéer som bubblar. Vi utvecklar relationer och förmedlar kunskap. Vi är ett nav och en mötesplats för olika nätverk inom innovation och inte minst arrangör av olika slags möten, forum och samtal.

Innovation Camp
Under temadagen Innovation Camp bjuder vi in till en heldag där vi sammanför företag i samma bransch eller aktörer som är förenade av olika intressefrågor. Vi ger inspiration, vi tillför kunskap, vi diskuterar gemensamma utvecklingsfrågor och stimulerar
innovationsarbete.

Kunskap och inspirationsföredrag
Vi bjuder in till frukost och lunchmöten med aktuella och intressanta teman, det kan vara trendspaningar, kunskapsöverföring eller inspirerande case från framgångsrika innovativa företag. Allt med fokus på att stimulera idéskapande.

3 – Samordna och skapa möjligheter

Entreprenörernas behov är grunden för vårt utåtriktade arbete där vi samordnar aktörer och skapar möjligheter. Vårt arbete tar sig uttryck både i form av här och nu-aktiviteter med långsiktigtstrategiskt arbete där lobbying och påverkansarbete ingår.

Innovationsgrupper och nätverk

Vi är initiativtagare till grupper som till sin form är självorganiserande. Med stöttning från oss kan företagarna vara resurser och agera bollplank för varandra.

Dialogmöten

Vi bjuder in parter som inte har naturliga gränsytor. Vi initierar även samarbeten där innovativa arbetssätt, produkter och tjänster kan testas i sin naturliga miljö inom kommunala verksamheter såväl som i andra sammanhang.

Nya arenor

För innovativa idéer som inte har en naturlig arena eller ägare kan vi agera initiativtagare och uppstartsmotor.

4 kommuner i samverkan

Sydöstra Skåne består till stora delar av landsbygd. Här finns entreprenörer i branscher som lantbruk, småskalig industri, hantverk, småskalig livsmedelsproduktion och besöksnäring för att nämna några. Vi vill att landsbygd och stad ska fungera i en livgivande symbios. Det är så vi bäst tar tillvara på alla resurser och kompetenser som finns i vårt samhälle. Genom att stödja innovativa företagare vill vi bidra till att öka tillväxten på landsbygden. Vi stödjer landsbygdens egen växtkraft.

Innovativ landsbygd

Ladda ner vår handbok som handlar om entreprenörer och innovatörer på landsbygden och deras andra förutsättningar än i storstaden.

Vi som arbetar med innovation på innovatörernas villkor

Helena Kurki

Helena Kurki

Verksamhetsledning och innovationsrådgivning

Erfaren projekt- och processledare, driven affärsutvecklare och entusiastisk mötesledare med stort fokus på innovation, nya affärsmodeller och samhällsutveckling.

Gedigen erfarenhet av innovationsarbete, affärs- och organisationsutveckling inom både stora och små företag samt offentlig sektor. Stort nätverk inom och utanför det skånska innovationssystemet.

Personliga drivkrafter Nyfikenhet, framåtblickande och handlingskraft i kombination med kreativitet och struktur.

Rikard Hansson

Rikard Hansson

Kommunikation och administration

Statsvetare med inriktning på kommunal verksamhet och med fokus på landsbygdsutveckling, kommunikation och demokratiutveckling.

Rikard är uppväxt på ett lantbruk i Everlöv i Sjöbo kommun och har genom sin bakgrund egna drivkrafter för landsbygdens utveckling.

Personliga drivkrafter Förändringsarbete och kreativitet. Rikards egna ord är att han brinner för att ”vända spelplanen” och se vad staden kan göra för landsbygden istället för tvärtom.

Lena Ytterberg

Näringslivsutvecklare

Lena Ytterberg arbetar som näringslivsutvecklare för Sjöbo kommun.

Lars Persson

Näringslivsutvecklare

Lars Persson arbetar som näringslivsutvecklare på Simrishamns kommun.

Johan Österberg

Marknads- och näringslivschef

Johan Österberg arbetar som marknads- och näringslivschef på Ystad kommun.

Daniel Jonsgården

Näringslivsutvecklare

Daniel Jonsgården arbetar som näringslivsutvecklare för Tomelilla kommun.

Se vår film om Innovationscenter för landsbygden

 

Fint pris för förstudien som togs fram för Innovationscenter för landsbygden

Sjöbo kommun tog emot ett internationellt uppmärksammande av förstudiens arbete i form av EPSA, European Public Sector Award 2015 Best Practise Certificate för arbetet med inriktningen ”Rural Accelerator”. Prisutdelning var i Maastricht i Holland i november 2015 där Lena Ytterberg, näringslivsutvecklare tog emot priset.

Utdrag ur motiveringen:

“The organisation of the accelerator makes it possible to reach nearly all stakeholders in the area. Sjöbo cooperates with the local council, the mayor, local enterprises and the citizens to create suitable conditions for local development.”

“With very little financial effort substantial positive results were achieved. By stopping or decreasing rural flight, brain drain and budget drain will diminish. Although there is no factual information on this point, the effects on financial sustainability and economic growth can be expected to be positive.”

OM INNOVATIONSCENTER

Simrishamns kommun, Sjöbo kommun, Tomelilla kommun och Ystad kommun driver Innovationscenter för landsbygden i samverkan. Genom att stödja innovativa företagare vill vi bidra till att öka tillväxten på landsbygden. Vi stödjer landsbygdens egen växkraft.

SENASTE NYHETER

Beredskap på gårdsnivå

Hur kan man skapa en bra gårdsberedskap inför kris eller krig? Det är temat för vårt tionde Växande Möte. Vad kan företag och lantbrukare själv påverka och göra med egna medel om kriser uppstår? Hur kan du förbereda dig inför olika risker? Växande möten är för dig som...

Vi bjuder in till Tångträff

En spännande nyhet kommer här! Tillsammans med Souto Ocean Culture, Marint Centrum, och projekt Tångkusten bjuder vi in till ett nydanande evenemang kallat för Tångträff! Svensk tång är er en del av framtiden i svenskt näringsliv och här kommer vi att utforsa...

Baljväxter som framtidsgröda

Temat på det nionde Växande Mötet är baljväxter som framtidsgröda! Marknaden för växtbaserade proteinprodukter har vuxit med 16 procent per år de senaste tre åren men merparten av dem importeras. Varför hamnar så liten andel svenska baljväxter på tallriken? Och hur...

GILLA OSS PÅ FACEBOOK

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Innovationscenter för
landsbygden genom att gilla oss på Facebook!

© 2020 All innehåll upphovsrättsskyddat | Logga in