Det börjar närmar sig uppstarten för årets skuggstyrelseprogram och ansökningsprocessen är i full gång. Du som driver företag i sydöstra Skåne kan kostnadsfritt få vara med i det Skuggstyrelseprogram som vi driver tillsammans med Nyföretagarcentrum Sydöstra Skåne. Så, har du drivit ditt företag i två år eller mer och vill ha strategiskt stöd för att utveckla din verksamhet vidare? Skulle du vilja ha en skuggstyrelse som bidrar till ditt företags framtid? Då ska du söka till årets skuggstyrelseprogram!

̶ Skuggstyrelseprogrammet innebär att de deltagande företagen får en till två skuggstyrelseledamöter som kan bidra med rådgivning, erfarenheter och bollplank vilket är otroligt värdefullt för alla som driver företag oavsett var i sin företagsresa man befinner sig, säger Helena Kurki från Innovationscenter för landsbygden.

Programmet sträcker sig från oktober 2023 till maj 2024 och inleds med en matchningsprocess där deltagande företag och skuggstyrelseledamöterna träffas och sedan paras ihop efter önskemål och behov. Efter det tar det egna arbetet där företagen och deras skuggstyrelse träffas och diskuterar de frågor som företagen önskar och vill få hjälp med.

Läs mer om Skuggstyrelseprogrammet!

Vad du får med en skuggstyrelse – Innovationscenter för landsbygden

Intervjuer med några tidigare deltagare:

Gröna Butiken på Orelund: “Vi har många drömmar” – Innovationscenter för landsbygden

Hallamölla gård: “När utmaningar kommer man jobba mer och smartare men man har inte alla lösningar själv” – Innovationscenter för landsbygden

Manal Zaghmouth: Jag rekommenderar alla företagare att ha en skuggstyrelse! – Innovationscenter för landsbygden