Hur kan man summera året som gått? Ja, rubriken säger mycket om vårt år i alla fall. Mycket har hänt, delvis för att vår verksamhet har vuxit ytterligare men också för att 2022, för samhället i stort, på många sätt varit mer som ett ”normalt år”, trots allt som hänt, jämfört med hur det var under åren när pandemin pågick med full kraft.

Helena! Vad säger du om vårt 2022?

̶ Det har som vanligt varit ett händelserikt år! Innovationscenter har nu än fler olika etablerade koncept inom spännande områden och grunden som vi utgår från hela tiden i vårt arbete har bara blivit starkare. Våra erbjudanden har blivit ännu tydligare och jag kan se att vi är ännu mer etablerade nu vilket såklart är mycket glädjande.

̶ Det är också roligt att se hur det vi pratat om länge nu, innovation och hur man kan arbeta innovativt, har hamnat på än fler näthinnor och att medvetenheten om hur viktigt det är har ökat.

Låt oss ta en titt på några av alla de saker vi har hunnit med under året!

Webbinarieserien Vägen till Pengarna har fått fler avsnitt med olika teman inom finansieringsmöjligheter

Skuggstyrelseprogrammet har både hunnit avslutas och startas upp igen

I början av året lanserade vi Växande Möten, konceptet för företag och aktörer inom gröna näringar som under året har både satt sig och nu utgör grunden för fler spännande aktiviteter under både 2023 och 2024!

Vi har äntligen kunnat genomföra Food Jam igen och denna förmiddag var både kreativ och stimulerande till max med alla de intressanta rätter och smaker som kombinerades över nätverksgränser

Dessutom har vi varit med och anordnat evenemang som elfrukost för företagare och om återvinning av fosfor. Dessutom var vi delaktiga i flera olika programpunkter under Skåne Innovation Week – exempelvis med seminarier om Bildelning på landsbygden och om Ystadmodellen

Vi har förärats uppdraget som sakkunniga i projektet Fokus Tillväxt

Vi lanserade ”Innovationscenter flyttar ut” vilket innebär att vi sitter i de olika kommunhusen och har drop in med vår vanliga innovationsrådgivning.

Vår YouTube-kanal lanserades och har börjat fyllas på med flera en stor variation av klipp och ämnen!

Sedan har vi såklart fortsatt att arbeta med både innovationsrådgivning och slussning för lokala företag i sydöstra Skåne

Sist men inte minst. Vår bas må vara i sydöstra Skåne men nu har vårt arbete spritt sig än mer och vi har arbetat mer regionalt, vi har också fått se hur vår modell sprider sig nationellt. Hur coolt är inte det?

Vad händer framåt Helena?

̶ Vår ambition är att fortsätta på det inslagna spåret och hjälpa och stimulera ännu fler företag på landsbygden att innovera och utvecklas. Inte minst inom den gröna omställningen där vi ser att behovet finns och är stort och det ser vi fram emot!